• GENEL BİLGİLER

  Antik Dönemde Ege Denizi’nin bir körfeziyken, Büyük Menderes Nehri’nin taşıdığı alivyonlarla denizle bağlantısı kesilip, göl şekline dönüşen Bafa Gölü, zengin doğal ve kültürel kaynak değerleri nedeniyle 08.07.1994 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile 11842.07 hektarlık alanı kapsayacak şekilde Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir.

  Bafa Gölü Tabiat Parkı sınırları içerisinde Bafa Gölü ve  göl kıyı kenar çizgisinden itibaren 250 metrelik kıyı bandı 1. Derece Doğal Sit Alanı’dır. Ayrıca, alan içerisinde Heraklia ve Latmos antik kentleri yer almakta olup, bu alanlar 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı kapsamındadır. Arkeolojik Sit Alanı’nın bir bölümü Tabiat Parkı sınırları içerisinde yer almaktadır.

  Yüzey alanı 6721 hektar olan gölün derinliği 25m’ye ulaşmaktadır. Gölün ana su kaynağı, Büyük Menderes Nehri taşkınları ve etrafındaki dağlardan gelen yeraltı ve yer üstü sularıdır.

  Bafa Gölü’nün güneyinde llbıra dağları, kuzeyinde ise ihtişamlı görüntüsüyle Beşparmak Dağları vardır.

  Göl çevresindeki bitki örtüsünde, 80 familyaya ait 237 cins, 325 tür, 22 alttür ve 7 varyete tespit edilmiştir.

  Alan sınırları içerisinde 16 endemik bitki türü tespit edilmiştir.  Bunlardan 10 tür LC (Az Tehdit Altında), 3 tür VU (Duyarlı, Zarar Görebilir), 2 tür NT (Tehlike Altına Girmeye Aday) ve 1 tür de EN (Tehlikede) kategorisindedir. Bu türlerin yoğun olarak bulunduğu alanlar doğal eşik niteliğindedir.

  Tabiat parkı 261 kuş, 22 sürüngen ve 19 memeli türüne de ev sahipliği yapmaktadır.

  Bafa Gölü içinde 5 adet ada bulunmaktadır(İkiz Ada, Menet Adası, Kapıkırı Adası , Kahve Asar Adası.uyuz ada).

  Bu adalarda Bizans Dönemi  savunma yapısı ve manastırlar bulunmaktadır.

  Bahar aylarında yapılacak kısa ve zevkli botanik turları ile delta ekosisteminin ve doğu Akdeniz maki topluluğunun en canlı ve sağlıklı bitki türleri görülebilmektedir. Geçmişte bir taşkın ovası özelliği taşıyan bu alan, günümüzde Büyük Menderes Deltasının sahip olduğu ekosistem özelliklerini bünyesinde barındırmakta ve yine nesli tehlike altında bulunan birçok kuş türüne üreme ve kışlama ortamı sağlamaktadır.

  Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Kaşıkçı Kuşu göldeki adacıklarda, Ak Kuyruklu Kartal ise gölün bitişiğindeki Beşparmak Dağlarında üremektedir.

  Kış aylarında göle barınmak amacıyla Küçük Batağan, Bahri, Karabatak, Küçük Karabatak, Tepeli Pelikan, Boz Ördek, Elmabaş Patka, Bataklık kırlangıcı, Mahmuzlu Kızkuşu, Sakarmeke ve Flamingo gibi kuşlar gelir. Bu nedenle de Bafa Gölü Önemli Kuş Alanı’dır.

  Bafa Gölü’ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler doğa yürüyüşü, foto safari, resim, manzara izleme, olta balıkçılığı, kampçılık, gözlem ve botanik turu etkinliklerini yılın her mevsiminde yapabilirler. 

 • FLORA BİLGİLERİ

  80 familyaya ait 237 cins, 325 tür, 22 alttür ve 7 varyete tespit edilmiştir. Çalışma alanından tespit edilen bitkilerin fitocoğrafik bölgelere dağılımı ise; Iran-Turan 5, Avrupa-Sibirya 7, ve Akdeniz 134 şeklindedir. 180 tür birden fazla fitocoğrafik bölgeye ait ya da fitocoğrafik bölgesi bilinmeyenler grubundadır. Bafa Gölü Tabiat Parkı sınırlarında 16 endemik bitki türü tespit edilmiştir. Endemik türler ve tehlike kategorileri; Alkanna areolata Boiss. var. areolata (LC), Alkanna pinardii Boiss. (EN), Alyssum hirsutum Bieb. var. caespitosa Dudley (NT), Campanula hagielia Boiss. (VU), Campanula lyrata Lam. ssp. lyrata (LC), Campanula podocarpa Boiss. (NT), Arenaria luschani McNeill (VU), Gysophila confertifolia Hub.-Mor.(LC), Scabiosa reuterana Boiss. (LC), Euphorbia falcata L. ssp. macrostegia (Bornm.) O. Schwarz (LC), Stachys cretica L. ssp. smyrnaea Rech (LC), Limonium effusum (Boiss.) O.Kuntze (VU), Cyclamen trichopteranthum O.Schwarz (LC), Rhamnus pyrellus O. Schwarz (LC), Galium brevifolium Sm. ssp. brevifolium (LC) ve Gladiolus anatolicus (Boiss.) Staph (LC) dur.  Bafa Gölü Tabiat Parkı tespit edilen endemik bitki türleri harita üzerinde gösterilmiştir.

 • FAUNA BİLGİLERİ

  261 kuş türü, 22 sürüngen ve 19 memeli türü tespit edilmiştir.

  Su kuşları potansiyeli açısından, yakın gelecekte, Türkiye’nin resmi anlamda, önemli Ramsar Alanları’ndan biri olması muhtemeldir.

  Bafa Gölü önemli kuş alanlarından (ÖKA) biridir. Burada yaşayan kuş türlerinin bir kısmı Avrupa'da ve dünyada nesli tehlike altında olan türlerdir. Bunlardan bazıları Akkuyruklu Kartal, Beyaz Leylek, Gök Doğan, Küçük Karabatak, Küçük Balaban, Gece Balıkçısı, Alaca Balıkçıl, Erguvani Balıkçıl, Yılan Kartalı, Angıt, Saz Delicesi, Kızıl Şahin, Uzun Bacak, İzmir Yalı Çapkını, Alaca Yalı Çapkını, Küçük Kerkenez'dir. Kışın kuş zenginliği bakımından çok miktarda kuşun kışladığı ve ürediği bir alandır. Bataklık Kırlangıcı, Tepeli Pelikan, Küçük Akbalıkçıl, Gri Balıkçıl üreyenlerden bazılarıdır. Bu üreyen kuşlar dışında kışlamak üzere gelen göçmen kuş ve ördek türlerinin barınma alanıdır. Bu türlerin en önemlilerinden bazıları Küçük Batağan, Bahri Kara boyunlu Batağan, Karabatak, Ördek çeşitleri, Sakarmeke, Kaz, Pelikan, Flamingo, Kuğu ve Fiyu’dur.

 • KAYNAK DEĞERLER

  Bafa Gölü Tabiat Parkı’nın asıl kaynak değeri Bafa Gölü’dür. Bafa Gölü ise oluşum şekli itibari ile alüvyon set gölü özelliğindedir. Büyük Menderes Nehri’nin alüvyonları Bafa Gölü ile Ege Denizi’ni birbirinden ayırarak bir göl ekosistemi oluşmuştur. Bu oluşum şeklinden sonra Bafa Gölü’nün suları çevresindeki küçük dereler ve asıl olarak Büyük menderes Nehri’nin suları nedeniyle tuzluluğu azalmış olup acısu özelliğinde bir göl habitatı oluşmuştur.

 • KÜLTÜREL DEĞERLER

  Muğla ve Aydın yörelerinin, geçmişten bugüne süregelen kültürel değerleri, Tabiat Parkı sınırları içerisinde yer alan Kapıkırı Köyü ve çevre yerleşmelerde de gözlemlenebilmektedir. Antik çağlardan başlayarak, Roma  ve Bizans dönemlerine uzanan ve günümüze kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bulunan yörede, geniş kültürel zenginlikler, ortaya  geleneksel bir yaşam biçimi koymuştur. Bu geleneksel yaşam biçimini, hayatın safhaları ile ilgili geleneklerde, inanışlarda, yöresel giysilerde, düğünlerde ve bayram geleneklerinde görmek mümkündür.

  Bafa Gölü Tabiat Parkı’nın sahip olduğu en önemli kültürel değerler, Park içerisindeki ve yakın çevresindeki arkeolojik ve tarihi değerlerdir. Bu değerler, İzmir II No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 20.12.1989 tarih ve 1055 sayılı kararı ile arkeolojik sit alanı olarak ilan edilmiştir. 

 • REKREASYON İMKANLARI

  Su-orman peyzajının bir arada bulunması rekreatif faaliyet zenginliğine olanak sağlamaktadır.

  Tabiat Parkı’nın hareketli topoğrafik yapısı farklı açılardan görsel zenginliğin izlendiği bakı noktalarına olanak sağlamaktadır.

  Kuş türü çeşitliliği açısından, kuş gözlemcilerine yönelik önemli bir cazibe bölgesidir.

  Tabiat parkında manzara seyir terası, bilgilendirme ve yönlendirme tabelaları mevcuttur.

  Alan eko-turizm olanakları sunmaktadır.

  Antik kentler, alanın tanıtımı ve turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi için bir olanaktır.

   

HARITA
Giriş Saatleri07:00Cıkış Saatleri20:30
Bu parkı arkadaşlarınla
paylaşmak ister misin?
GİRİŞ ÜCRETLERİ
AKTİVİTELER
Olta Balıkçılığı Piknik Doğa Yürüyüşü Fotoğrafçılık Yaban Hayatı Gözlemciliği Çadırlı Kampçılık Kuş Gözlemciliği Tümünü Göster
AKTİVİTELER
Olta Balıkçılığı Piknik Doğa Yürüyüşü Fotoğrafçılık Yaban Hayatı Gözlemciliği Çadırlı Kampçılık Kuş Gözlemciliği Botanik Gezisi Dağ Bisikleti Bisiklet Sporu Dağcılık Kayak Yayla Turizmi Oryantiring Yamaç Paraşütü Kaya Tırmanışı Mağara Araştırma Yüzme Atlı Yürüyüş Rafting Kanyoning Karavanlı Kampçılık Kano Sporu Yön Bulma Kültür Turizmi Doğa Temalı Şenlikler Deniz Turizmi Konaklama Doğa Turizmi Trenle Göl Turu Paintball ATV Safari Atla Göl Turu Deve Gezintisi Ekolojik Turlar Doğa Sporları İp parkuru ve Pentantlon Okçuluk Basketbol Av Turizmı Voleybol Tenis Gastronomi Uçurtma Festivali Fırın Teleferik Resim Çizim Aktivitesi Manzara Seyiri Mavi Gölde Yüzme Günübirlik kullanım Doğa Resmi Aktivitesi Bilimsel Tur Tabiat Eğitimi Köy Pazarı
NELER VAR?
Çeşme WC Çay Bahçesi Seyir Terası Bisiklet Yolu Göl Telesiyej Tümünü Göster
NELER VAR?
Çeşme WC Çay Bahçesi Seyir Terası Bisiklet Yolu Göl Telesiyej Telefirik Şelale Otopark Alanı Etkinlik Alanı Konaklama Tesisi İdare ve Ziyaretçi Merkezi Büfe Piknik Alanları Tarihi Yapı Mescit Gölet Dere Su Bendi Su Kemeri Kır Evi Çocuk Oyun Alanı Yüzme Havuzu Spor Sahası Sahil Plaj Su Sporu Parkuru Kamp Alanı Koşu Parkuru Su Pınarı Orman Yolları Seyir Kulesi Yangın Kulesi Kuş Gözetleme Kulesi Gezi Rotası Yaban Hayatı Koruma Alanı Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu Kayak Pisti Yürüyüş Yolu Tırmanma Parkuru Soyunma Kabini ve Duşlar Rehabilitasyon Merkezi Sosyal Tesisler Konferans Salonu Kameriyeler Güvenlik Noktaları Yöresel Ürün Satış Noktaları Seyir Noktası Orman Köşkü Şehitlik Anıt Ağaç Noktaları Yağmur Barınağı İdari Hizmet Binası Lokanta Mağara NELER VAR? Milli Park Giriş Kapısı Su Deposu Akarsu Köprüsü Ağaç Türü Gen Koruma Bölgesi Bekçi Evi Konuk Evi Tanıtım Ziyaretçi Merkezi Depo Kır Lokantası Kır Kahvesi Basketbol Sahası Tematik Bahçeler Basketbol Sahası Voleybol Sahası Gözetleme Kulesi İzci Kampı Futbol sahası Hizmet evı Doğa Okulu İşçi Barakası Pergola Kır Gazinosu Havuz İskele Oyun alanı Fitness Grubu Tel İhata Rüzgar Enerji Santrali İbadethane Soyunma Kabini Barbekü Giriş Kontrol Noktası Kıl Çadırı Sezonluk Lunapark Daire ve Ziyaretçi Merkezi Yönetim Merkezi Ahşap Köprüler Anfi tiyatro Kamelya Sıhhi tesis Doğa Sporları Alanı Kuş Gözlem Evi Sunum Merkezi Hayvanat Bahçesi Geçici Hayvan Bakım Evi Çocuk Bakım Evi Dondurma ve Gözleme Reyonu Hediyelik Eşya Reyonu Kafe İşletmeciliği Çadır Parkur Cami Bungalow Su Terfi Deposu Bulaşık Yıkama Yeri Fosseptik Çürütme Deposu Piknik Masası Kapalı Piknik Masası Çöp Konteynerları Elektrik, Su, Kanalizasyon Altyapı Çalışmaları İdari –Ziyaretçi Tanıtım Merkezi Spor Destek Üniteleri Mini Çim Futbol Sahası Seyir Terasları Doğa müzesi Vali Konağı Mutfak Turgut Özal Tabiat Parkı POI
Dilek, görüş ve şikayetlerinizi
bizimle paylaşın.
Şimdi Başla
ANKET
Anket bulunmamaktadır.